chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Video: Hoạt động can thiệp phòng chống đuối nước của trẻ em Việt Nam

01/07/2020 11:05:25

Mỗi năm tại Việt Nam, trên 2000 trẻ em tử vong do đuối nước. Việt Nam hiện là quốc gia có tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước nằm trong top 3 khu vực Đông Nam Á. Cùng theo dõi video tổng hợp các hoạt động và kết quả đạt được của chương trình can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em ở Việt Nam.

Video: Hoạt động can thiệp phòng chống đuối nước của trẻ em Việt Nam.

 

Từ khóa:
Back-top