chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
ẢnhThông tin

Tải về

Lượt tải

Tài liệu hướng dẫn Đảm bảo chất lượng nước cho bể bơi lắp ghép

Dung lượng: 1.697 MB

Tải xuống:

577 lượt

Tài liệu hướng dẫn Dạy bơi ban đầu phòng chống đuối nước trẻ em

Dung lượng: 3.068 MB

Tải xuống:

1546 lượt

Tài liệu tập huấn Dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em (Dành cho hướng dẫn viên)

Dung lượng: 2.808 MB

Tải xuống:

1102 lượt

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em (dành cho giảng viên)

Dung lượng: 3.820 MB

Tải xuống:

1029 lượt

Tài liệu hướng dẫn Kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

Dung lượng: 6.252 MB

Tải xuống:

1079 lượt

Hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 tại các lớp bơi cho trẻ

Dung lượng: 1.115 MB

Tải xuống:

659 lượt

Poster: Đừng để con trẻ đuối nước ngay tại nhà!

Dung lượng: 20.027 MB

Tải xuống:

1281 lượt

Poster: Phòng chống đuối nước cho trẻ em va học sinh từ 6 đến 15 tuổi

Dung lượng: 9.312 MB

Tải xuống:

2416 lượt

Tờ rơi: Hướng dẫn kỹ năng PCĐN cho trẻ em từ 6-15 tuổi

Dung lượng: 17.499 MB

Tải xuống:

1192 lượt

Tờ rơi: Phòng chống đuối nước trẻ em trong mùa dịch COVID-19

Dung lượng: 1.290 MB

Tải xuống:

884 lượt

Back-top