chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
ẢnhThông tin

Tải về

Lượt tải

Mẫu đơn đăng ký cho con học bơi

Dung lượng: 0.047 MB

Tải xuống:

22 lượt

Biểu mẫu thông tin chung địa bàn can thiệp

Dung lượng: 0.021 MB

Tải xuống:

181 lượt

Tài liệu hướng dẫn Giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh

Dung lượng: 22.279 MB

Tải xuống:

808 lượt

Tài liệu hướng dẫn Đảm bảo chất lượng nước cho bể bơi lắp ghép

Dung lượng: 1.697 MB

Tải xuống:

965 lượt

Tài liệu hướng dẫn Dạy bơi ban đầu phòng chống đuối nước trẻ em

Dung lượng: 3.068 MB

Tải xuống:

2094 lượt

Tài liệu tập huấn Dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em (Dành cho hướng dẫn viên)

Dung lượng: 2.808 MB

Tải xuống:

1654 lượt

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em (dành cho giảng viên)

Dung lượng: 3.820 MB

Tải xuống:

1610 lượt

Tài liệu hướng dẫn Kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

Dung lượng: 6.252 MB

Tải xuống:

1609 lượt

Hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 tại các lớp bơi cho trẻ

Dung lượng: 1.115 MB

Tải xuống:

951 lượt

Poster: Đừng để con trẻ đuối nước ngay tại nhà!

Dung lượng: 20.027 MB

Tải xuống:

1908 lượt

Back-top