chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Đuối nước trẻ em ở Việt Nam - Những con số biết nói!

30/06/2020 09:22:05

Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em Việt Nam!
Cha mẹ hãy chắc chắn mình nắm được những thông tin này để phòng tránh nguy cơ đuối nước cho con mình.

Từ khóa:
Back-top