chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Biểu mẫu đánh giá kiến thưc Kỹ năng an toàn môi trường nước dành cho học sinh

26/04/2024 15:57:17

Các địa bàn có triển khai mô hình dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước sẽ được gửi các mẫu đánh giá kiến thức cho học sinh tại thời điểm đầu và cuối khóa học

Cán bộ phụ trách sẽ phát phiếu hướng dẫn cho học sinh điền thông tin, sau đó thu lại và tổng hợp vào cuối buổi kiểm tra

Trước khi khóa học diễn ra, cán bộ gửi thông tin tổ chức lớp đến cho HUPH để nhận hướng dẫn chi tiết

Tải biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu phiếu đánh giá KNAT

Giáo viên để học sinh tự điền và hướng dẫn các em điền đầy đủ thông tin trước khi thu lại

 

Gửi phiếu điền kết quả

- Cán bộ được phân công bổ sung thông tin tại tỉnh theo biểu mẫu thông tin trước khi gửi (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu)

- Sau khi hoàn thiện báo cáo, cán bộ tỉnh có thể gửi bản báo cáo theo hình thức sau:

Tổng hợp phiếu tất cả các lớp và gửi đường bưu điện theo địa chỉ: 

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương

Trường Đại học Y tế công cộng – 1A Đức Thắng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: 024.6266.2325/ 0387.874.118

Sau khi hoàn thiện, cán bộ được phân công liên hệ với cán bộ phụ trách dự án để thông báo.

 

Ths. Đỗ Tùng Dương

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương

Trường Đại học Y tế công cộng – 1A Đức Thắng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: 024.6266.2325/ 0387.874.118

Từ khóa:
Back-top