chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Biểu mẫu thông tin chung địa bàn can thệp

26/04/2024 15:33:49

Cập nhật thông tin báo cáo nhanh của tỉnh

- Cập nhật các thông tin, đặc điểm dân số, thông tin về số lượng trẻ em và số lượng đuối nước trẻ em trên địa bàn từ 2018 đến thời điểm báo cáo

Tải biểu mẫu báo cáo tại đây: Biểu mẫu 01

Điền báo cáo: Báo cáo nhanh sử dụng để thống kê dân số, số lượng trẻ em dưới 15 tuổi, số trường học, mẫu giáo, bể bơi có trong xã, số trẻ tử vong do đuối nước nhằm thực hiện can thiệp phòng chống đuối nước cho trẻ em tại địa phương. Toàn bộ số liệu trong bảng được lấy theo số liệu mới nhất hiện có tại địa phương tại thời điểm lập bảng.   

Hướng dẫn chi tiết:   

- Tổng dân số:  bao gồm tất cả các nhóm tuổi, thống kê của địa phương theo từng xã.

- Số trẻ em <=15 tuổi: Tổng số trẻ em từ 0 đến 15 tuổi (bao gồm cả trẻ 15 tuổi) trên địa bàn xã

- Số trẻ em từ 0-<3: Tổng số trẻ em dưới 3 tuổi thống kê theo từng xã

- Số trẻ em 0-<3 tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo: tổng số trẻ từ 0 đến dưới 3 tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo (công lập và ngoài công lập) 

- Số trẻ em 3-<6: Tổng số trẻ em từ 3 đến dưới 6 tuổi theo xã   

- Số trẻ em 3-<6 tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo: Số trẻ em từ 3 đến dưới 6 tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo (công lập và ngoài công lập).   

- Số trẻ em 6-15 tuổi: Tổng số trẻ từ 6 đến 15 tuổi trong địa bàn thống kê theo từng xã (bao gồm cả trẻ 15 tuổi)

- Số trẻ em 6-15 tuổi đi học: Tổng số trẻ từ 6 đến 15 tuổi ( từ lớp 1 đến lớp 9) học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập, bao gồm cả trẻ 15 tuổi) 

- Số lượng nhà trẻ/ mẫu giáo có trong địa bàn: Thống kê toàn bộ các nhà trẻ, mẫu giáo ( công lập, tư thục)

- Số lượng bể bơi có trong xã: Tổng số bể bơi cố định có trong xã 

- Số trẻ <=15 tử vong trong xã: Tổng số trẻ tử vong từ 0 đến 15 tuổi trong xã do tất cả các nguyên nhân 

- Đuối nước: Tổng số trẻ tử vong từ 0 đến 15 tuổi do đuối nước trên địa bàn xã theo từng năm

- Các cột không có, ghi 0                            

 

Gửi báo cáo online

- Cán bộ được phân công bổ sung thông tin tại tỉnh theo biểu mẫu thông tin trước khi gửi (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu)

- Sau khi hoàn thiện báo cáo, cán bộ phụ trách chung có thể gửi bản báo cáo theo 1 trong các cách sau:

a, Gửi qua zalo cán bộ HUPH: Đỗ Tùng Dương 0387.874.118

b, Gửi theo bưu điện theo địa chỉ: 

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương

Trường Đại học Y tế công cộng – 1A Đức Thắng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: 024.6266.2325/ 0387.874.118

c, Gửi qua đường link online tại đây:

>>Gửi báo cáo tại đây

Sau khi hoàn thiện, cán bộ được phân công liên hệ với cán bộ phụ trách tại HUPH để thông báo.

 

Ths. Đỗ Tùng Dương

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương

Trường Đại học Y tế công cộng – 1A Đức Thắng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: 024.6266.2325/ 0387.874.118

Từ khóa:
Back-top