chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật thông tin địa bàn can thiệp dành cho cán bộ dự án

13/09/2021 08:42:48

1. Cập nhật thông tin báo cáo nhanh của tỉnh

- Cập nhật các thông tin, đặc điểm dân số, thông tin về số lượng trẻ em và số lượng đuối nước trẻ em trên địa bàn từ 2018 đến 2024

Cán bộ được phân công có thể cập nhật số liệu này theo 2 cách như sau:

Hướng dẫn nhập số liệu

- Cán bộ được phân công có thể nhập số liệu trực tiếp theo hướng dẫn biểu mẫu online tại đây (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu):

>>Hướng dẫn tại đây

 

2. Cập nhật thông tin hoạt động và danh sách bể bơi

- Cập nhật danh sách, thông tin về các hoạt động của dự án trong năm và danh sách các bể bơi của dự án trên địa bàn

Hướng dẫn nhập số liệu

- Cán bộ được phân công có thể nhập số liệu trực tiếp theo hướng dẫn biểu mẫu online tại đây (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu):

>>Hướng dẫn tại đây

 

3. Cập nhật thông tin danh sách trẻ em đuối nước

- Cập nhật danh sách, thông tin chi tiết về các trường hợp trẻ em tử vong và không tử vong do đuối nước trên địa bàn trong năm

Hướng dẫn nhập số liệu

- Cán bộ được phân công có thể nhập số liệu trực tiếp theo hướng dẫn biểu mẫu online tại đây (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu):

>>Hướng dẫn tại đây

 

Từ khóa:
Back-top