chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật kết quả dự án dành cho cán bộ

13/09/2021 08:42:48

1. Cập nhật thông tin báo cáo nhanh của tỉnh

- Cập nhật các thông tin, đặc điểm dân số, thông tin về số lượng trẻ em và số lượng đuối nước trẻ em trên địa bàn từ 2018 đến 2021

Cán bộ được phân công có thể cập nhật số liệu này theo 2 cách như sau:

Nhập liệu trực tiếp theo hình thức online

- Cán bộ được phân công có thể nhập số liệu trực tiếp theo biểu mẫu online tại đây (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu):

>>Nhập số liệu trực tiếp tại đây

Gửi báo cáo online

- Cán bộ được phân công bổ sung thông tin tại tỉnh theo biểu mẫu thông tin sau (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu)Biểu mẫu báo cáo nhanh

- Sau khi hoàn thiện báo cáo, cán bộ tỉnh có thể gửi bản báo cáo theo biểu mẫu sau:

>>Gửi báo cáo tại đây

Sau khi hoàn thiện, cán bộ được phân công liên hệ với cán bộ phụ trách dự án để thông báo.

 

2. Cập nhật thông tin danh sách trẻ em đuối nước

- Cập nhật danh sách, thông tin chi tiết về các trường hợp trẻ em tử vong và không tử vong do đuối nước trên địa bàn trong năm

Gửi báo cáo online

- Cán bộ được phân công tổng hợp thông tin trên địa bàn phụ trách theo biểu mẫu của tỉnh theo các năm

- Sau khi hoàn thiện, cán bộ tỉnh có thể gửi bản báo cáo theo biểu mẫu sau:

>>Gửi báo cáo tại đây

Sau khi hoàn thiện, cán bộ được phân công liên hệ với cán bộ phụ trách dự án để thông báo.

 

3. Cập nhật thông danh sách trẻ tham gia các lớp dạy bơi 

- Cập nhật danh sách, thông tin chi tiết về các trẻ tham gia các lớp dạy bơi đã thực hiện trong năm 2021

- Số liệu được cập nhật ngay sau khi kết thúc lớp dựa theo Sổ điểm danh của lớp. Mỗi lớp được tổ chức là 1 lần cập nhật số liệu.

Cán bộ được phân công có thể cập nhật số liệu này theo 3 cách như sau:

Nhập liệu trực tiếp theo hình thức online

- Cán bộ được phân công có thể nhập số liệu trực tiếp theo biểu mẫu online tại đây (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu):

>>Nhập số liệu trực tiếp tại đây

Gửi báo cáo online

- Cán bộ được phân công bổ sung thông tin tại tỉnh theo biểu mẫu thông tin sau (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu)Biểu mẫu danh sách dạy bơi

- Sau khi hoàn thiện báo cáo, cán bộ tỉnh có thể gửi bản báo cáo theo biểu mẫu sau:

>>Gửi báo cáo tại đây

Gửi ảnh chụp sổ điểm danh, thông tin lớp dạy bơi

- Ngoài ra, cán phụ trách có thể chụp ảnh sổ điểm danh, các thông tin liên quan của từng lớp dạy bơi sau khi kết thúc lớp

- Lưu trữ các ảnh chụp theo folder riêng của từng lớp, ghi rõ tên tỉnh, huyện, xã và điểm điểm tổ chức lớp trong tên folder ảnh

- Cán bộ phụ trách upload toàn bộ ảnh chụp trên folder tương ứng với tên tỉnh theo đường link sau: 

 >>Gửi ảnh chụp tại đây

Sau khi hoàn thiện, cán bộ được phân công liên hệ với cán bộ phụ trách dự án để thông báo.

 

4. Cập nhật thông tin hoạt động và danh sách bể bơi

- Cập nhật danh sách, thông tin về các hoạt động của dự án trong năm và danh sách các bể bơi của dự án trên địa bàn

Cán bộ được phân công có thể cập nhật số liệu này theo 2 cách như sau:

Nhập liệu trực tiếp theo hình thức online

- Cán bộ được phân công có thể nhập số liệu trực tiếp theo biểu mẫu online tại đây (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu)

>>Nhập số liệu trực tiếp tại đây

Gửi báo cáo online

- Cán bộ được phân công bổ sung thông tin tại tỉnh theo biểu mẫu thông tin sau (Đọc trước Hướng dẫn nhập liệu): Biểu mẫu danh sách hoạt động và bể bơi dự án

- Sau khi hoàn thiện báo cáo, cán bộ tỉnh có thể gửi bản báo cáo theo biểu mẫu sau:

>>Gửi báo cáo tại đây

Sau khi hoàn thiện, cán bộ được phân công liên hệ với cán bộ phụ trách dự án để thông báo.

Từ khóa:
Back-top