chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Biểu mẫu đánh giá học viên tham gia tập huấn (Giáo viên dạy bơi, dạy KNAT)

26/04/2024 15:59:25

Các địa bàn có triển khai lớp đào tao giáo viên dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và giáo viên day bơi an toàn sẽ được gửi các mẫu đánh giá kiến thức cho học viên tại thời điểm đầu và cuối khóa học

Cán bộ phụ trách sẽ gửi link điền phiếu và hướng dẫn cho học viên điền thông tin tại thời điểm đầu và cuối khóa, đảm bảo học viên điền đầy đủ

Trước khi khóa học diễn ra, cán bộ phụ trách gửi thông tin tổ chức lớp đến cho HUPH để nhận hướng dẫn chi tiết

Biểu mẫu chi tiết:

Đầu khóa học

https://forms.gle/CYB2p7pPGKTZa2Gi6

Cuối khóa học

https://forms.gle/Q8fnfUqvgGQ1b4un6

Từ khóa:
Back-top