chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Triển khai Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em tại Đồng Tháp

30/05/2019 14:16:49

Để góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước, Quỹ từ thiện Blommberg, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) hỗ trợ Việt Nam triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Tổ chức nêu trên xây dựng Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018 - 2022, trong đó tỉnh Đồng Tháp là 1 trong 8 tỉnh được lựa chọn triển khai dự án.

Dự án được thực hiện tại 15 xã thuộc 04 huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và Tam Nông với mục tiêu nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em dưới 5 tuổi; dạy bơi và nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi tại các xã dự án.

Theo số liệu thống kê cho thấy, năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 42 trẻ tử vong do đuối nước. Năm 2018 có 29 trẻ, đặc biệt có trên 70% trẻ em đuối nước dưới 6 tuổi.

Trong những năm gần đây, trẻ chết đuối không chỉ xảy ra trong mùa nước mà xảy ra ở tất cả các tháng trong năm, nhiều nhất là tháng 3, 4 và tháng 6, 8.

 

Theo Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Từ khóa:
Back-top