chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Tập huấn hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em dưới 5 tuổi về phòng chống đuối nước

22/07/2019 10:17:55

Từ ngày 18-20/07 vừa qua tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu GHAI và Tổ chức y tế thế giới WHO, bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội và Bộ Giáo Dục Đào Tạo đã phối hợp tổ chức lớp "Tập huấn hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em dưới 5 tuổi về phòng chống đuối nước" cho hơn 40 giảng viên nòng cốt của 8 tỉnh. Nội dung chính là hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ dưới 5 tuổi phòng chống đuối nước tại gia đình, nhà trường và trong cộng đồng.

Từ khóa:
Back-top