chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Tài liệu

Đảm bảo chất lượng nước cho bể bơi lắp ghép

Đảm bảo chất lượng nước cho bể bơi lắp ghép

24/05/2022
Với sự hỗ trợ của Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn…
Hướng dẫn cập nhật thông tin địa bàn can thiệp dành cho cán bộ dự án

Hướng dẫn cập nhật thông tin địa bàn can thiệp dành cho cán bộ dự án

13/09/2021
Hướng dẫn chi tiết phương pháp cập nhật số liệu thông tin chung địa bàn can thiệp cho dự án
Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch COVID–19

Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch COVID–19

28/04/2020
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu, tổ chức Hue…
Back-top