chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới Phòng chống Đuối nước 25-7

14/07/2021 15:03:00

Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng Liên hợp quốc lần đầu tiên trong lịch sử đã thông qua Nghị quyết về phòng chống đuối nước với sự đồng thuận của 79 quốc gia và chọn ngày 25/07 hàng năm là ngày Phòng chống đuối nước thế giới. Sự kiện toàn cầu này là cơ hội để nêu bật các hậu quả à sâu sắc của đuối nước đối với gia đình, cộng đồng và xã hội, đồng thời đưa ra các giải pháp để ngăn chặn nó. Với thực trạng là khu vực chịu gánh nặng lớn về đuối nước hàng năm, Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia có các hoạt động hưởng ứng sự kiện này.

Để chuẩn bị và hưởng ứng các hoạt động hướng đến ngày Thế giới Phòng chống Đuối nước, một cuộc họp trực tuyến đã được WHO tổ chức vào ngày 12 tháng 7 với sự tham gia của nhiều chính phủ, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức xã hội, tư nhân, viện nghiên cứu và các cá nhân liên quan. Thông qua cuộc họp này, các nội dung, thông điệp cùng các thông báo và kế hoạch chuẩn bị cho ngày 25 tháng 7 năm 2021 đã được đưa ra: 

- Công bố Báo cáo về Tình hình Phòng chống đuối nước ở Khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á, ngày 22 tháng 7 năm 2021, hội thảo công bố diễn ra theo hình thức online

Logo cho sự kiện

- Hoạt động chính trong ngày 25 tháng 7: Hội thảo về Ngày Thế giới Phòng chống đuối nước của WHO, đưa ra Nghị quyết của Liên hợp quốc về Phòng chống đuối nước toàn cầu và tạo động lực cho các hành động cho các quốc gia, địa phương. Các diễn giả tham gia từ WHO, UNICEF, RNLI và các chuyên gia phòng chống đuối nước từ khắp các khu vực.

- Hội nghị tổng kết vào ngay 28 tháng 7 để nhìn lại sự kiện và đặt ra kế hoạch cho thời gian tới

Để tiếp tục lan tỏa rộng hơn nữa về thông điệp phòng chống đuối nước đồng thời thực hiện chiến dịch hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước (25/7), chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các nội dung, chương trình và hoạt động vô cùng thú vị, hấp dẫn trong thời gian sắp tới.

 

Từ khóa:
Back-top