chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

WHO công bố Báo cáo về Tình hình Phòng chống đuối nước ở Khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á

22/07/2021 18:32:21

Ngày hôm nay, 22 tháng 7 năm 2021, trong hội thảo công bố diễn ra theo hình thức online, WHO đã cho công bố Báo cáo về Tình hình Phòng chống đuối nước ở Khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Báo cáo này được xây dựng nhằm phác thảo tình trạng đuối nước hiện nay và những nỗ lực ngăn chặn đuối nước tại Khu vực Tây Thái Bình Dương, với 10 chiến lược hành động chính giảm tỷ lệ tử vong do đuối nước.

Báo cáo này hướng đến tất cả các cơ quan và cá nhân liên quan đến lĩnh vực phòng chống đuối nước cho mọi đối tượng, từ các nhà hoạch định chính sách quốc gia đến nhà cung cấp dịch vụ, người thực hiện chương trình, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các nhà nghiên cứu, trong nước và quốc tế.

Trong nội dung báo cáo, các nghiên cứu điển hình minh họa phòng chống đuối nước can thiệp trong một loạt các thiết lập khu vực được cung cấp để thể hiện sự đa dạng của các giải pháp. Các nghiên cứu điển hình này nhằm mục đích truyền cảm hứng và khuyến khích các quốc gia bắt tay vào về hành động phòng chống đuối nước, làm nổi bật những nguồn lực có sẵn trong khi thúc đẩy trao đổi kiến ​​thức và học hỏi liên khu vực.

Một báo cáo của riêng của WHO đã được xây dựng riêng cho cho Đông Nam Á sử dụng cùng một khuôn khổ cách tiếp cận, trình bày thông tin riêng cho các nước trong khu vực, bao gồm: Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và Timor-Leste và cả Việt Nam.

Từ khóa:
Back-top