chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Namchương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Video

Tổng kết chương trình PCĐN giai đoạn 2018-2019

Tổng kết chương trình PCĐN giai đoạn 2018-2019

Phóng sự về đuối nước trẻ em

Phóng sự về đuối nước trẻ em

Gánh nặng của đuối nước

Gánh nặng của đuối nước

Nhìn lại chương trình Phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2020

Nhìn lại chương trình Phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2020

Bảo đảm an toàn PCĐN cho trẻ trong mùa mưa lũ

Bảo đảm an toàn PCĐN cho trẻ trong mùa mưa lũ

An toàn cho trẻ em, hạnh phúc của mọi nhà

An toàn cho trẻ em, hạnh phúc của mọi nhà

Back-top